Το πρωτο Ελληνικο Νεφος Διασυνδεδεμενων Δεδομενων απο την Eρευνητικη Ομαδα του Προγραμματος Web Science

  • Posted on: 21 September 2011
  • By: el_dbpedia_admin

Μετά την πρόσφατη διεθνοποίηση της DBpedia βασισμένη στην Ελληνική Γλώσσα ως πρωτότυπο [1], που αναπτύχθηκε από την Ερευνητικη Ομάδα του Αριστοτελειου Πανεπιστημιου στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιστήμης του Διαδικτύου του Τμήματος Μαθηματικών, το πρώτο Ελληνικό “Νεφος” (cloud) Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Open Data - LOD) έγινε πραγματικότητα ως μέρος του παγκόσμιου LOD Cloud 2011 [2].

Η πληροφοριακή αξία των Παγκόσμιων Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (LOD Cloud) εμπλουτίστηκε από Ελληνικά Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα του OpenGov [3]. Παράλληλα με την Ελληνική DBpedia ως κεντρικο Ομφαλο (core Hub) [4], το “Νεφος” αποτελείται από δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας [5], της Πυροσβεστικής [6], και σύντομα θα προστεθούν τα δεδομένα της Διαύγειας. Τα δεδομένα αυτά εμπλουτίζονται με τον συνδυασμό άλλων εξωτερικών Διασυνδεμένων Δεδομένων και οι πρώτες πρότυπες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα δώσουν μια πρώτη εικόνα για τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν προς όφελος του πολίτη. Το αποτέλεσμα όχι μόνο θα βελτιώσει ποιοτικά την διοίκηση και την διαχείριση γνώσης στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα μειώσει και το κόστος τους. Μια νέα γενιά συνεισφορών θα αναδειχθεί, είτε στην ως δημοσίευση νέων ανοιχτών δεδομένων είτε ως πρωτότυπες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Η ομάδα των Ελληνικών Διασυνδεμένων Δεδομένων : Κοντοκώστας Δημήτριος, Παραπόντης Ιωάννης, Αλεξίου Σπύρος, Μπράτσας Χαράλαμπος (Greek LOD Team Leader), Αντωνίου Ιωάννης (Web Science Program Director), Μητακίδης Γεώργιος

[1] http://wiki.el.dbpedia.org/en
[2] http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/
[3] http://geodata.gov.gr/geodata/
[4] http://ckan.net/dataset/dbpedia-el
[5] http://ckan.net/dataset/hellenic-police
[6] http://ckan.net/dataset/hellenic-fire-brigade

Ελληνικά