Παραδείγματα

Η εφαρμογή είναι προς το παρόν σε δοκιμαστική έκδοση και υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν διακοπές λειτουργίας της, καθώς και να αλλάξει η δομή της πληροφορίας. Όσο οριμάζει η εφαρμογή, η σελίδα αυτή θα ενημερώνετε με νέα και πιο σύνθετα ερωτήματα.

Προβολή resources

Μπορείτε να δείτε απευθείας όλη την πληροφορία που έχει εξαχθεί για ένα πόρο (resource) αν μπείτε με τον browser στη διεύθυνσή του. Π.χ

http://el.dbpedia.org/resource/Αριστοτέλειο_Πανεπιστήμιο_Θεσσαλονίκης

http://el.dbpedia.org/resource/Θεσσαλονίκη

http://el.dbpedia.org/resource/Ελλάδα

http://el.dbpedia.org/resource/Linux

http://el.dbpedia.org/resource/Αλέξανδρος_ο_Μέγας

SPARQL ερωτήσεις

Μπορείτε να δοκιμάσετε τις ερωτήσεις σας στο SPARQL Endpoint της εφαρμογής. ο γράφος στον οποίο ανήκουν τα δεδομένα είναι:

http://el.dbpedia.org

Μπορείτε να δείτε διάφορα παραδείγματα στο μενού Παραδείγματα -> Παραδείγματα SPARQL

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε κάποια tutorials για SPARQL εδώ: [1], [2]