Ι18n RelFinder

  • Posted on: 23 July 2011
  • By: el_dbpedia_admin

Το RelFinder είναι μία Web εφαρμογή που εξάγει και οπτικοποιεί σχέσεις μεταξύ αντικειμένων που περιγράφονται από δεδομένα RDF όπως για παράδειγμα τα αντικείμενα που περιγράφονται από την DBpedia. Είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, έχει αναπτυχθεί με Adobe Flex και εκτελείται σε κάθε περιηγητή με εγκατεστημένο Flash Player.

Η εφαρμογή RelFinder εκμεταλεύεται τεχνολογίες βασισμένες στα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού προκειμένου να εξερευνήσει μεγάλα σύνολα δεδομένων και χρησιμοποιεί πολλές προγραμματιστικές τεχνικές και έννοιες του Web 2.0 όπως η τεχνική AJAX. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει διασυνδέσεις αντλώντας RDF δεδομένα από οποιαδήποτε βάση διασυνδεδεμένων δεδομένων. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • οπτικοποιεί τις σχέσεις των αντικειμένων με τη μορφή ενός κατευθυνόμενου γράφου.
  • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει το SPARQL endpoint της βάσης διασυνδεδεμένων δεδομένων από την οποία επιθυμεί να αντλεί RDF δεδομένα.
  • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να "φιλτράρει" ως ένα βαθμό τα επιστρεφόμενα αποτελέσματα.

Η αρχική έκδοση του RelFinder παρουσιάζει ένα τεχνικό πρόβλημα στην επικοινωνία του με εξυπηρετητές διασυνδεδεμένων δεδομένων οι οποίοι δημοσιεύουν RDF δεδομένα που περιέχουν μη λατινικούς χαρακτήρες με αποτέλεσμα να διακόπτει πρόωρα τη λειτουργία του και να αδυνατεί να ανακαλύψει και να οπτικοποιήσει τις σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα που περιγράφονται από αυτά τα RDF δεδομένα.

Στα πλαίσια του μαθήματος "Διαχείριση Γνώσης στο Διαδίκτυο", του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδων στην Επιστήμη του Διαδικτύου που διοργανώνει το τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με εισηγητή τον Δρ. Χαράλαμπο Μπράτσα, το RelFinder απέκτησε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ελληνικούς χαρακτήρες και να ανακαλύπτει και να οπτικοποιεί τις σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα της ελληνικής DBpedia. Οι αλλαγές στον κώδικα και η σχεδίαση και υλοποίηση της νέας έκδοσης του RelFinder πραγματοποιήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Ιωάννη Αβραάμ.

Η νέα έκδοση του RelFinder διατείθεται στο http://wiki.el.dbpedia.org/apps/relfinder/

Ελληνικά