Δεδομένα

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα της ελληνικής DBpedia. Όλοι οι πόροι (resources) που έχουν εξαχθεί είναι στην IRI αναπαράσταση σε αντίθεση με την Αγγλική DBpedia που τα εξάγει σε URI. Η μορφή των πόρων που έχουμε καταλήξει είναι η παρακάτω:

 http://el.dbpedia.org/resource/ArticleNameinIRIform

Εσωτερικά δεδομένα

Τα εξαγώμενα δεδομένα αναφέρονται στα περιεχόμενα της Ελληνικής Wikipedia στις 14/2010. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να αναδιαμορφωθούν αρκετά πρότυπα της wikipedia και για αυτό το λόγο, μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία δεν θα ενημερώνουμε το περιεχόμενο. Εκτιμούμε ότι η επόμενη έκδοση θα βγεί τον Απρίλιο, και απο εκεί και πέρα θα γίνονται τακτικές ανανεώσεις.

 http://wiki.el.dbpedia.org/downloads/20110115/
Ημ/νια Εξαγωγής 2010 2015 2016
Δεδομένα Τριπλέτες Σύνδεσμος Τριπλέτες Σύνδεσμος
Αναθεωρήσεις 101309 nt - nq 220452 nt
Ανακατευθύνσεις 25857 nt - nq 54798 nt
Αποσαφινήσεις 7992 nt - nq 19261 nt
Γεωγραφικές Συντεταγμένες 20876 nt - nq 46480 nt
Εικόνες 99200 nt - nq 334796 nt
Ετικέτες άρθρων 85839 nt - nq 163171 nt
Ιδιότητες Προτύπων 192481 nt - nq 680710 nt
Ιδιότητες Προτύπων (Ορισμοί) 4182 nt - nq 11592 nt
Κατηγορίες 124497 nt - nq 596719 nt
Κατηγορίες (SKOS) 39824 nt - nq 129468 nt
Κατηγορίες (Ετικέτες) 10816 nt - nq 32160 nt
Κείμενα (εκτενή) 56955 nt - nq 61319 nt
Κείμενα (μικρά) 56955 nt - nq 61319 nt
Κωδικοί σελίδων 101309 nt - nq 220452 nt
Οντότητες 35175 nt - nq 75695 nt
Οντότητες (Ιδιότητες) 22920 nt - nq 276182 nt
Οντότητες (Συγκεκριμένες Ιδιότητες) 615 nt - nq 10044 nt
Σύνδεσμοι (Εξωτερικοί) 92658 nt - nq 186888 nt
Σύνδεσμοι (Ιστότοποι) 2186 nt - nq 9033 nt
Σύνδεσμοι (μεταξύ άρθρων) 1834232 nt - nq 389810 nt
Σύνδεσμοι (σε άρθρα) 257517 nt - nq 652684 nt

Εξωτερικές Συνδέσεις

 http://wiki.el.dbpedia.org/downloads/20110115/links
Δεδομένα Τριπλέτες Σύνδεσμος
bookmashup 30 nt
dailymed 1 nt
dblp 3 nt
Dbpedia-LGD 773 nt
diseasome 52 nt
drugbank 0 nt
eurostat 97 nt
factbook 228 nt
flickr 29795 nt
freebase 30541 nt
geonames 1678 nt
gutenberg 291 nt
musicbrainz 537 nt
nyt 1413 nt
opencyc 3783 nt
revyu 1 nt
sider 92 nt
tcm 33 nt
uscensus 14 nt
wikicompany 0 nt
wordnet 5891 nt
yago 26723 nt

Internationalization Committee

 http://wiki.dbpedia.org/Internationalization