Άνθρωποι

Η ελληνική DBpedia έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ευχρηστίας και της αξίας των δεδομένων της Βικιπαιδείας μέσα από τη δυνατότητα συνδυασμού τους με οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων και τη σημασιολογική τους επεξεργασία.

Η DBpedia λειτουργεί ως διεπαφή με τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από τη συλλογική προσπάθεια της κοινότητας της Βικιπαιδείας και δεν θα υπήρχε χωρίς την εθελοντική και αποτελεσματική συνεισφορά των διαχειριστών και συντακτών της. Γι αυτό, πρώτα και πάνω από όλα, οφείλουμε τη μέγιστη ευγνωμοσύνη στους πρωταγωνιστές αυτού του εγχειρήματος!

Η ελληνική DBpedia έχει την αμέριστη συμπαράσταση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και προέρχεται μέσα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ που χρηματοδοτείται και εδράζεται στο Δήμο Βέροιας.

Επιστημονική ομάδα Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Δημήτρης Κοντοκώστας, Καθηγητής Ιωάννης Αντωνίου και ο Καθηγητής Γιώργος Μητακίδης.

Τεχνικός Υπεύθυνος Δημήτρης Κοντοκώστας

Η δημιουργία της πρώτης έκδοσης της ελληνικής DBpedia έγινε από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου, Αλεξίου Σ., Καράλη Α., Καρβουνά Γ., Κοντοκώστα Δ. και Ξανθοπούλου Π. στα πλαίσια της εργασίας τους για το μάθημα “Επεξεργασία Πληροφορίας στο Διαδίκτυο” με επιβλέποντα τον Δρ. Χαράλαμπο Μπράτσα.